Aktualności

 

NASTĘPNY KURS SEP 5 MARCA 2020 R.


Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

• GRUPA I – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach: eksploatacji i dozoru w zakresie elektroenergetycznym
• GRUPA II – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach: Eksploatacji i Dozoru w zakresie cieplnym. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

• GRUPA III – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach: Eksploatacji i Dozoru w zakresie gazowym
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe 

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectw kwalifikacyjnych SEP zgodnych z Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.04.2003r. (Dz.U. nr 89 poz. 828).

 

 

18 MARCA KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ FISKALNYCH - NABÓR TRWA !

 Program kursu:

- ogólne przepisy regulujące zastosowanie kas  rejestrujących;

- sprzedaż na kasach fiskalnych;

- programowanie kas fiskalnych;

- komunikacja kas z komputerem;

- prezentacja innych urządzeń fiskalnych np. drukarki fiskalne.

 

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 8 h.

 

 

NABÓR TRWA ! W MARCU 2020 ROKU

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KIEROWCÓW

 Opis oferty:

KURS DLA PRZEWOŹNIKÓW W CELU UZYSKANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM.

W programie kursu m.in..:
- Prawo Cywilne, Handlowe, Socjalne, Podatkowe
- Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportu drogowego rzeczy i osób
- Dostęp do rynku w transporcie drogowym rzeczy i osób
- Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym rzeczy i osób
- Bezpieczeństwo drogowe
- Zadania Problemowe

Czas trwania kursu: 32 godziny (zajęcia w weekendy)
Miejsce kursu: Kraków
Koszt kursu: 1200 zł
Zapisy pod numerem telefonu: 12 296-43-63, 609 
- pokaż numer t - lub mailowo: @

Obowiązek Certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy w transporcie międzynarodowym określony w ustawie:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96).
100 % zdawalności w naszym ośrodku.

Szkolenia przeprowadzają specjaliści z zakresu tematyki objętej przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Informujemy, że nasz ośrodek jako nieliczny znajduje się w wykazie ośrodków szkolenia przewoźników na stronie internetowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (www.its.home.pl)

 

 

ZAPRASZAMY NA KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

 ZAPISY TRWAJĄ!

Cel szkolenia:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej w wózkach zasilanych tym paliwem.

Program szkolenia:

- Typy stosowanych wózków jezdniowych;

- Budowa wózków jezdniowych;

- Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy;

- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;

- BHP;

- Wiadomości o dozorze technicznym;

- Bezpieczna wymiana butli gazowej;

- Zajęcia praktyczne.

 Czas trwania kursu: 32 godz.