Aktualności

 

NABÓR TRWA ! 20-21 MAJA  2023 ROKU

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KIEROWCÓW

 Opis oferty:

KURS DLA PRZEWOŹNIKÓW W CELU UZYSKANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM.

W programie kursu m.in..:
- Prawo Cywilne, Handlowe, Socjalne, Podatkowe
- Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportu drogowego rzeczy i osób
- Dostęp do rynku w transporcie drogowym rzeczy i osób
- Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym rzeczy i osób
- Bezpieczeństwo drogowe
- Zadania Problemowe

Czas trwania kursu: 20 godzin (zajęcia piątek popołudniu-sobota-niedziela)
Miejsce kursu: Kraków
Zapisy pod numerem telefonu: 12 296-43-63, 609 
- pokaż numer t - lub mailowo: @

Obowiązek Certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy w transporcie międzynarodowym określony w ustawie:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96).
100 % zdawalności w naszym ośrodku.

Szkolenia przeprowadzają specjaliści z zakresu tematyki objętej przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Informujemy, że nasz ośrodek jako nieliczny znajduje się w wykazie ośrodków szkolenia przewoźników na stronie internetowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (www.its.home.pl)

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KURS OBSŁUGI ŻURAWI-HDS

22-24 MAJA 2023 ROKU- ZAPISY TRWAJĄ!

 

 

Program szkolenia:

- Przepisy prawne

- Budowa żurawi

- Eksploatacja żurawi

- wiadomości ogólne o żurawiach

- elementy żurawi

- mechanizmy żurawi

- urządzenia zabezpieczające

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Zajęcia praktyczneKurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia.

 

Czas trwania kursu: 24 godziny.

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KURS OBSŁUGI PODESTÓW RUCHOMYCH

16-18 MAJA 2023 ROKU - ZAPISY TRWAJĄ!

Cel szkolenia:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze podestów ruchomych.

Program szkolenia:

- Wiadomości o dozorze technicznym;

- Budowa części mechanicznej;

- Budowa części elektrycznej;

- Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa;

- Budowa części hydraulicznej lub pneumatycznej;

- Obsługa i konserwacja;

- BHP;

- Zajęcia praktyczne.

 

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia.

Czas trwania kursu: 24 godziny. 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

29-31 MAJA 2023 ROKU - ZAPISY TRWAJĄ!

Cel szkolenia:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej w wózkach zasilanych tym paliwem.

Program szkolenia:

- Typy stosowanych wózków jezdniowych;

- Budowa wózków jezdniowych;

- Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy;

- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;

- BHP;

- Wiadomości o dozorze technicznym;

- Bezpieczna wymiana butli gazowej;

- Zajęcia praktyczne.

 

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia.

Czas trwania kursu: 40 godzin. 


 

 

9 MAJA 2023 ROKU_ KURS OBSŁUGI URZADZEŃ FISKALNYCH- ZAPISY TRWAJĄ!

 

 Program kursu:

- ogólne przepisy regulujące zastosowanie kas  rejestrujących;

- sprzedaż na kasach fiskalnych;

- programowanie kas fiskalnych;

- komunikacja kas z komputerem;

- prezentacja innych urządzeń fiskalnych np. drukarki fiskalne.

 

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 8 h.

 

 

 

 

KURS SEP I, II, III GRUPA EKSPLOATACJA I DOZÓR -20 KWIETNIA 2023 ROKU SZKOLENIE STACJONARNE


Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 

• GRUPA I – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach: eksploatacji i dozoru w zakresie elektroenergetycznym
• GRUPA II – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach: Eksploatacji i Dozoru w zakresie cieplnym. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

• GRUPA III – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach: Eksploatacji i Dozoru w zakresie gazowym
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe 

 

 

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectw kwalifikacyjnych SEP zgodnych z Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.04.2003r. (Dz.U. nr 89 poz. 828).