Szkolenie na uprawnienia energetyczne gr. I, II, III z egzaminem SEP

Termin szkolenia: 05.04.2024

 Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje szkolenia SEP. 

 Opis oferty:

• GRUPA I – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach: eksploatacji i dozoru w zakresie elektroenergetycznym
• GRUPA II – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach: Eksploatacji i Dozoru w zakresie cieplnym. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
• GRUPA III – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach: Eksploatacji i Dozoru w zakresie gazowym. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectw kwalifikacyjnych SEP zgodnych z Zarządzeniem Ministra Gospodarki zdnia 28.04.2003r. (Dz.U. nr 89 poz. 828).

Kurs zakończony egzaminem.