Szkolenia BHP dla wszystkich grup zawodowych

Termin szkolenia: Trwa nabór

 

SZKOLENIA OKRESOWE BEZPIECZEŃSTWA I HIGINY PRACY DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie pracowników z nowymi przepisami oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu BHP.

 

Szkolenia okresowe BHP na stanowiska:

- Pracodawców i osób kierujących pracownikami (16 godz.)

- Pracowników administracyjno- biurowych (8 godz.)

- Pracowników inżynieryjno- technicznych (16 godz.)

- Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (8 godz.)

 

Forma prowadzenia szkolenia:

Wykład wraz z metodą warsztatową.

 

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie na drukach MEN wydane przez organizatora szkolenia.