Podstawy programowania PLC - poziom podstawowy

Termin szkolenia: Trwa nabór

 Podstawy programowania PLC - poziom podstawowy

Czas trwania szkolenia 15 godz. dydaktycznych – 2 dni

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje minimum poznanie budowy (budowa fizyczna, sposób zasilania sterownika oraz wejść i wyjść), zasady działania sterowników PLC S7 1215 (co to jest bit i bajt. Jak wygląda obieg programu), poznanie środowiska (TIA PORTAL) do ich programowania (poznanie ekranu głównego i prostych funkcji, tworzenie nowego projektu i konfiguracji sprzętowej bez urządzeń dodatkowych i sieci), podstaw algorytmiki oraz języka LD (tworzenie prostych algorytmów w języku GRAFCET - procedura sekwencyjna, wyboru, współbieżna i tworzenie z nich programów w języku LD).

KOSZT SZKOLENIA 1.990,00 ZŁ