Kurs z zakresu prawa pracy

Termin szkolenia: Trwa nabór

KURS Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Program szkolenia:
1. Ogólne wiadomości na temat nowelizacji przepisów prawa pracy.
2. Kodeks pracy po zmianach:
- Rodzaje umów o prace i ich charakterystyka.
- Obowiązek pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
- Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy oraz prawidłowości postępowania przy wydawaniu świadectw pracy i ich sporządzaniu.
- Czas pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany po wejściu zmiany kodeksu pracy ustawą z dnia 12 lipca 2013r.
- Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem po wejściu zmiany kodeksu pracy ustawą z dnia 28 maja 2013r. oraz ustawą z dnia 26 lipca 2013r.
- Wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym w podstawowym systemie czasu pracy oraz równoważnym systemie czasu pracy.
- Urlop pracownicze i ich prawidłowe rozliczanie.
- Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego ochrona.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.

Czas trwania kursu: 8 godz.