Kurs wózki widłowe specjalizowane

Termin szkolenia: Trwa nabór

 

Kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. (Stara kategoria I WJO)

Ramowy program usługi


Pokaż program

- Wiadomości o dozorze technicznym,


- Typy stosowanych wózków jezdniowych,


- Budowa wózka,


- Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,


- Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,


- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,


- Wiadomości z zakresu BHP,


- Praktyczna nauka jazdy,

 

Zajęcia teoretyczne na kursie realizowane są w formie wykładów .Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, wykresów, schematów. Zajęcia praktyczne realizowane są na odpowiednich maszynach, które dotyczy tematyka kursu. Zajęcia praktyczne odbywają się pod nadzorem pracownika/instruktora Krakowskiego Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego "Semeks".Celem usługi szkoleniowej realizowanej wg przedstawionego wyżej programu jest przygotowanie uczestników do obsługi  wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem