Kurs Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków

Termin szkolenia: Trwa nabór

Kurs przygotowujący do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych

 

Ramowy program usługi:

Aspekty prawne i formalne opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Metodyka sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Ocena stanu ochrony cieplnej budynku

Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę

Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej

Ocena instalacji oświetleniowej w budynku

Metodyka opracowania świadectw

 

Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego

Liczba godzin szkolenia: 40