Kurs Operator wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z wymianą butli gazowej (kat.II WJO)

Termin szkolenia: 4-6 marzec 2024

 

 

 Kurs Operator wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z wymianą butli gazowej (kat.II WJO)

 

Ramowy program usługi


Pokaż program

- Wiadomości o dozorze technicznym,


- Typy stosowanych wózków jezdniowych,


- Budowa wózka,


- Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i

po pracy wózkami,


- Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,


- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,


- Wiadomości z zakresu BHP,


- Praktyczna nauka jazdy,


- Bezpieczna obsługa wymiany butli gazowej


 

Zajęcia teoretyczne na kursie realizowane są w formie wykładów .Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, wykresów, schematów. Zajęcia praktyczne realizowane są na odpowiednich maszynach, które dotyczy tematyka kursu. Zajęcia praktyczne odbywają się pod nadzorem pracownika/instruktora Krakowskiego Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego "Semeks".

Celem usługi szkoleniowej realizowanej wg przedstawionego wyżej programu jest przygotowanie uczestników do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem