Kurs obsługi podestów ruchomych

Termin szkolenia: Trwa nabór

Kurs obsługi podestów ruchomych

Program szkolenia:
- Wiadomości dozorze technicznym,
- Budowa części mechanicznej,
- Budowa części elektrycznej,
- Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa,
- Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej,
- Obsługa i konserwacja,
- BHP,
- Zajęcia praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem odpowiednich uprawnień przez Urząd Dozoru Technicznego.

Miejsce szklenia: Kraków


Kurs trwa 24 godziny