Kurs obsługi kas fiskalnych!

Termin szkolenia: TRWA NABÓR

 

 Kurs z zakresu obsługi KAS FISKALNYCH 

        

Cel szkolenia:

Uczestnicy otrzymują wiedzę w zakresie umiejętności wykonywania 

 

zawodu, przygotowują się do pracy na samodzielnym stanowisku, jak

 

również uczą się praktycznej znajomości obsługi kas fiskalnych.

 

Program kursu:

- ogólne przepisy regulujące zastosowanie kas  rejestrujących;

- sprzedaż na kasach fiskalnych;

- programowanie kas fiskalnych;

- komunikacja kas z komputerem;

- prezentacja innych urządzeń fiskalnych np. drukarki fiskalne.

 

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 8 h.