Kurs księgowości

Termin szkolenia: Trwa nabór

Kurs księgowości

Program kursu:
- Zasady rejestracji firmy
- Formy opodatkowania
- Zasady prowadzenia ewidencji KPiR
- Zasady prowadzenia ewidencji ryczałtowej
- Zasady ewidencjonowania i amortyzacji trwałych składników majątku przedsiębiorstwa, - w tym wartości niematerialnych i prawnych
- Zasady rozliczania podatku PIT
- Zasady rozliczania podatku VAT
- Ubezpieczenia ZUS
- Zasady obsługi programu komputerowego
- Tworzenie nowych podmiotów
- Wprowadzanie właścicieli i ich udziałów
- Wprowadzanie danych początkowych
- Zasady ewidencjonowania różnych zdarzeń gospodarczych
- Zasady rozliczania podatku VAT
- Rozliczanie prywatnych pojazdów właścicieli i pracowników
- Księgowanie amortyzacji środków trwałych oraz Nip
- Księgowanie wynagrodzeń
- Obliczanie wyniku finansowego firmy
- Tworzenie wydruków ksiąg i rejestrów
- Generowanie deklaracji podatkowych
- Tworzenie pozostałych wydruków i zestawień
- Współpraca z MS Excel

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 42 godz.
Miejsce szklenia: KrakówZAPRASZAMY!