Kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne SEP

Termin szkolenia: Trwa nabór

 

Szkolenia na uprawnienia:

Grupy I w zakresie ELEKTRYCZNYM

 

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach: Eksploatacji i Dozoru w zakresie elektrycznym.

 

 

 

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectw kwalifikacyjnych zgodnych   z Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.04.2003r.    ( Dz.U. nr 89 poz. 828)

Stowarzyszenia Elektryków w Polsce

 

Program szkolenia:

- Charakterystyka przepisów ( m. in. Prawo Budowlane z 1998, Prawo Energetyczne z 1997, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2007r. tzw. przyłączeniowe)

- Polskie Normy Dz.U. nr 109 z 2004r.

- Układy sieciowe TN, TT, IT

- Podział napięć - zakres I i II

- Klasy ochronności urządzeń 0,1,2,3

- Organizacja bezpiecznej pracy w oparciu o Rozporządzenie Min. Gosp.    w sprawie BHP

- Sprzęt ochronny stosowany przy urządzeniach elektrycznych

- Prace kontrolno-pomiarowe

- Ochrona przeciwpożarowa przy urządzeniach elektrycznych

 

Czas trwania kursu: 8 h 

Szkolenia organizujemy w każdy czwartek miesiąca.