Komunikacja interpersonalna

Termin szkolenia: Trwają zapisy

 Cel kursu: Celem kursu z zakresu komunikacji interpersonalnej jest zapewnienie uczestnikom narzędzi, umiejętności i wiedzy potrzebnych do skutecznego, świadomego i empatycznego komunikowania się z innymi. Poprzez zrozumienie różnorodności stylów komunikacji, technik aktywnego słuchania, rozpoznawania i wyrażania emocji oraz rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczestnicy będą mieli szansę doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w relacjach osobistych i zawodowych. Kurs ma na celu stworzenie środowiska sprzyjającego tworzeniu głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji międzyludzkich poprzez skuteczną komunikację

 

Moduły:

1.    Co wpływa na jakość komunikacji

2.    Bariery i ułatwienia w porozumiewaniu się

3.    Najczęstsze błędy popełniane w komunikacji

4.    Zasady komunikacji niewerbalnej

5.    Rodzaje pytań i ich rola w efektywnej komunikacji

6.    Rola emocji w efektywnej komunikacji

7.    Techniki aktywnego słuchania

8.    Jak i kiedy używać parafrazy

9.    Na czym polega efektywne odzwierciedlanie

10.  Informacja zwrotna w komunikacji

11.  Klaryfikacja w efektywnej komunikacji

12.  Asertywność w procesie skutecznej komunikacji

13.  Negocjacje w procesie skutecznej komunikacji

14.  Jak komunikować krytyczne opinie