Akademia Trenera - Kurs Trenerski

Termin szkolenia: Trwa nabór

AKADEMIA TRENERA – KURS TRENERSKI
 
Adresaci kursu:
- trenerzy wewnętrzni w firmach;
- coachowie planujący pracę w zawodzie trenera lub doskonalący umiejętności pracy z grupami;
- osoby chcące udoskonalić swoje umiejętności menadżerskie w pracy z grupą;
- trenerzy biznesu – doskonalący swoje umiejętności w obszarze zarządzania sobą;
- osoby dorosłe zainteresowane programem samorozwojowym.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają:
- rolę trenera podczas szkolenia,
- zasady skutecznej komunikacji z grupą szkoleniową,
- fazy rozwoju grupy,
- sposoby analizy potrzeb szkoleniowych,
- zasady przygotowania programu szkolenia i doboru metod prowadzenia zajęć,
- efektywne strategie szkoleniowe.

Program kursu:

1. WIZERUNEK TRENERA - CZYLI JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ
- Zasady budowanie wizerunku trenera – elementy i wskazówki
- Wygląd zewnętrzny jako element pierwszego wrażenia
- Postawa trenera jako jeden z warunków odbioru treści merytorycznych
- Wzbudzanie zainteresowania słuchaczy poprzez odpowiednią narrację i prezentację
- Praca z głosem – zasady higieny i emisji głosu
- Uatrakcyjnienia prezentacji, czyli techniki wywierania wpływu

2. KOMUNIKACJA - FUNKCJE I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
- Jak wzbudzić zaufanie, zainteresowanie tematem i motywację do pracy
-  Modele komunikacji
- Prawa komunikacji
- Style komunikacyjne
- Komunikacja dla porozumienia
- Asertywność w pracy trenera
- Bariery komunikacyjne, które mogą zaburzyć proces nauki

3. PROCES GRUPOWY
- Etapy procesu grupowego
- Rola trenera w poszczególnych etapach rozwoju grupy
- Role grupowe
- Zespołowe uczenie się
- Komunikacja w grupie – warunek efektywnego współdziałania
- Zjawisko synergii

4. TRUDNY ODBIORCA
- Negatywne postawy uczestników szkolenia
- Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami
- Techniki przełamywania obiekcji i sprzeciwów słuchaczy
- Skuteczne panowanie nad grupą

5. PROCES UCZENIA SIĘ
- Etapy nabywania kompetencji
- Diagnoza preferowanego stylu uczenia się
- Modele myślowe
- Strategie uczenia się
- Rozwój człowieka dorosłego

6. BUDOWANIE PROGRAMU SZKOLENIA
- Cele szkoleniowe
- Metody i technik realizacji szkoleń
- Dopasowanie metod szkoleniowych do celów i specyfiki grupy
- Tworzenie programu szkolenia i planowanie czasu
- Metody ewaluacji szkoleń
- Tworzenie programu własnego szkolenia

7. METODY PROWADZENIA SZKOLEŃ
- Metody tradycyjne
- Metody aktywizujące
- Dobór ćwiczeń do tematyki szkoleń, grupy odbiorców, warunków i preferencji trenera
- Zalety i wady poszczególnych metod

8. SKUTECZNE STRATEGIE SZKOLENIOWE
- Trener świadomym partnerem biznesowym
- Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
- Warsztat programowy efektywnego trenera
- Efektywne strategie szkoleniowe
- Ocena efektywności szkoleń

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.


Czas trwania kursu: 48 godz.