„Podstawy pneumatyki” - poziom podstawowy:

Termin szkolenia: Trwa nabór

„Podstawy pneumatyki” - poziom podstawowy:

 

 Czas trwania szkolenia 15 godz. dydaktycznych – 2 dni

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje minimum poznanie podstawowych praw pneumatyki, zapoznanie się z budową i zasadą działania podstawowych elementów pneumatycznych (budowa, nazewnictwo i funkcję podstawowych zaworów pneumatycznych i siłowników), budowanie prostych układów pneumatycznych, diagnozowanie usterek w układach pneumatycznych.